Başkan'ın Mesajı

Tüm iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve hizmetlerimiz ile hayatına dokunduğumuz herkes bilmelidir ki, Cihangir Grup tüm grup şirketleri ile hiçbir değerinden ayrılmadan bugüne kadar kusursuzu yakalamak için canla başla çalışmıştır.

Otuz yılı aşkın edindiği deneyimlerin ve bilginin birikimiyle, her gün gelişen teknolojiyi, yenilikçi yaklaşımları, toplumsal ve sosyal duyarlılığın gerektirdiği kuralları hiç bir çekince görmeden değerlerine ve hizmetlerine eklemeye devam etmektedir.

Ülkemize, yaşadığımız çevreye ve tüm paydaşlarımıza, varolan değerlerimizi korumak ve yeni değerler oluşturmak hedefi ile çok uzun yıllar hizmet etmek esas varlık nedenimizdir.

Temelimizi oluşturan bilim ve mühendisliğin getirdiği analitik ve yenilikçi, tam değerinde projeler üretmek, bu yolla ülke ve dünya ekonomisine katkıda bulunmak, büyümek, ancak tüm paydaşlarımızla birlikte büyümek ana hedefimiz olacaktır. Şu an faaliyet gösterdiğimiz ve ileride faaliyet göstereceğimiz her sektörde daima öncü ve örnek gösterilen olmak için çalışacağız.

Cihangir Grup olarak, bugüne kadar attığımız her adımda ve gerçekleştirdiğimiz her projede başarılı sonuçlar elde etmemize gösterdikleri katkılarından dolayı tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Ömer Yücel